Vyhradené technické zariadenia po anglicky

Preklad „vyhradené technické zariadenie“ zo slovenčiny do angličtiny v prekladovom online slovníku. Najrelevantnejšie výsledky prekladu „vyhradené technické . Preklad „technické zariadenie budov“ zo slovenčiny do angličtiny v prekladovom online slovníku.

Najrelevantnejšie výsledky prekladu „technické zariadenie . Preklad „zásobovanie materiálno technické“ zo slovenčiny do angličtiny v prekladovom online slovníku. Najrelevantnejšie výsledky prekladu „zásobovanie materiálno technické“ do anglického jazyka. Vyhradené technické zariadenia – tlakové.

DIP-MOSR Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé). VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Riešenie ponúka: komplexné riešenie vyhradených technických zariadení (VTZ) a určených technických zariadení (UTZ) zefektívnenie práce revízneho technika . TZ, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – ZNENIE PREDPISU V ANGLICKOM . Pod technické zariadenie budov zaraďujeme kanalizáciu, vodovo plynovod a. Kanalizácia je súbor zariadení, ktoré slúžia na odvod odpadovej vody.

Katalóg spotrebného materiálu (anglicky).

Informácie o výťažnosti a normách ISO (anglicky). Podobne ako mnoho iných výrobcov originálnych zariadení, aj spoločnosť OKI často odkazuje pri svojich riešeniach a zobrazovacom. Komunikujete aktívne NEMECKY a dorozumiete sa ANGLICKY? FACILITY MGR, pošlite nám, prosím, Vaše CV v anglickom jazyku. VTZ) je možné iba podľa osvedčenej.

Uvádzanie určených technických zariadení do prevádzky. Spracovanie celkového mechanického dizajnu zariadenia z pohľadu MaR,.