Vyhláška o rozpočítavaní tepla

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla v budove s centrálnym . Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode (TÚV) a .

Vyhláška z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. Vlastníci bytov s domovými kotolňami riešia „protizákonnosť“ vyhlášky o rozpočítavaní tepla. Vlastníci listom upozorňujú ministerstvo na sporné . Legislatíva stanovuje len rámec rozpočítavania nákladov na teplo.

Môže sa použiť aj odlišný spôsob rozpočítavania tepla než ustanovuje vyhláška, ak sa na .

Platná vyhláška jednoznačne určuje spôsob rozpočítavania nákladov na teplo na ohrev teplej vody aj na vykurovanie, či už na plochu, alebo . Rozpočítavanie nákladov je v plnom súlade s vyhláškou č. Podmienky rozpočítavania budú dohodnuté v zmluve o rozpočítavaní tepla. Nová vyhláška ÚRSO odporúča zmeniť rozpočítavanie nákladov za dodané. Podiel základnej zložky pri rozpočítavaní tepla ÚRSO určoval doteraz na až 50 . Novela vyhlášky o rozpočítavaní množstva dodaného tepla, Ing.

V ostatnom období (máj 2010) sa objavilo množstvo novinových článkoch o . Každý by mal za teplo v paneláku platiť toľko, koľko spotrebuje. Podľa skupiny vlastníkov bytov je ale vyhláška, ktorá im túto povinnosť. MH SR Jána Petroviča ľudia pri rozpočítavaní tepla často nevedia, .