Close

Vyhľadávanie poruchy vody

Spoločnosť ÚNIK VODY disponuje rozmanitou špičkovou lokalizačnou technikou. Vodíková metóda vyhľadávania poruchy – úniku vody je dômyselný spôsob . Lokalizácia únikov vody – ponúkame najlepšie prístroje na trhu pre.

VYHĽADÁVANIE PORÚCH NA VODOVODNOM POTRUBÍ:. Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody. Zariadenie pracuje na princípe akustického snímania hluku vznikajúceho v mieste úniku.

Lokalizácia porúch rozvodov vody – strata vody, únik vody, porucha rozvodu, porucha kúrenia, vytýčenie trasy rozvodu.

Zistili ste na Vašom merači, že niečo nie je v poriadku? Vaša reálna spotreba vody nezodpovedá tej, ktorú ukazuje merač? Na minimalizovanie strát vody vplýva aj monitorovanie kritických úsekov vodo- vodného potrubia a po lokalizácii porúch ich operatívne odstraňovanie.

Vyhľadávanie porúch a vytyčovanie vodovodných potrubí. Nakoľko voda v týchto rozvodoch je upravovaná, každá porucha znamená . Murár, armovač, pomocný stavebný robotník, vodoinštalatér, tesár, maliar, pokrývač, klampiar a izolatér. Dodávka stavieb na kľúč, realizuje zateplovanie .