Close

Vvs prešov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. Závod Prešov Kúpeľná 0Prešov. Predmet podnikania spoločnosti: – výroba a .

V pamätiPodobnéV súlade s touto ambíciou VVS, a. Prešov – Odkanalizovanie vody, čistenie odpadových vô údržba a oprava.

Linka dôvery Prešov (širokospektrálne zameraná pomoc). Výsledok vyhľadávania objektu VVS prešov na mape. GPS súradnice, mapa na vytlačenie, určenie cesty, meranie vzdialenosti a plochy.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. Stavba bola realizovaná v rámci súboru stavieb ,,Prešov – pitná voda a . Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie.

OZ Prešov vo vybudovanej kanalizačnej šachte . Odbory umiestnené v sídle úradu : Organizačný odbor; Odbor všeobecnej vnútornej správy; Odbor živnostenského podnikania; Odbor krízového riadenia; Odbor . Vkln 9diaľnice Dlv mieste križovatky Prešov západ. Projektu Čisté obce realizuje VVS, a. Košice – závod Prešov Delňa – vyjadrenie. Abstrakt: Administratívna budova VVS a. Objednávateľ, Stredná odborná škola podnikania, Prešov.