Close

Vse faktura za elektrinu

Elektronická faktúra (e-Faktúra) VSE je plnohodnotným daňovým dokladom v elektronickej podobe. Prináša vám jednoduchší prístup k prehľadným informáciám . Ponuka pre všetkých zákazníkov VSE.

V pamätiInteraktívna pomôcka pre pochopenie údajov na faktúre za dodávku elektriny. WEBCENTRUM vám umožní kontrolovať spotrebu elektriny a plynu,. SSE); Východoslovenská energetika a. Na porovnanie cien stačí faktúra za elektrickú energiu, alebo zemný plyn.

Cena plynu a cena elektriny je v kalkulačke VyhodnaEnergia. E z – Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripisania peňažných prostriedkov na účet VSE as. Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Uradu.

Vysvetlenie položiek na faktúre pre domácnosti.