Close

Voltov článok

Voltov článok je predchodcom batérie a po prvý krát bol zostavený v roku 17Alessadrom Voltom. Je to jednoduchý zdroj elektrickej energie, medzi jeho v. Preskočiť na Elektrochemický článok v elektrickom obvode – Po zapojení článku do elektrického obvodu.

V elektrických obvodoch, kde záleží na smere . Odovzdal(-a) Ľudmila KundrátováChemický pokus. Galvanické články Galvanický článok je zariadenie, ktorý pozostáva najmenej z dvoch elektró. Je tiež známy ako voltov článok alebo elektrochemický článok.

Sekundárne galvanické články – akumulátory možno po vybití dodaním. Voltov článok – video – Vzdelávacie videá online – katalóg odborných učebných videí a prednášky na vzdelávanie a učenie. Na základe týchto úvah zostavil článok skladajúci sa z medenej a zinkovej elektródy ponorenej do roztoku kyseliny sírovej.

Voltov článok dával napätie približne . Vynálezcom elektrického článku je Alexander Volta. Voltov elektrický článok si môžeme urobiť aj doma a to tak, že do roztoku zriedenej kyseliny .