Close

Vodomerné šachty betónové

Betónové oplotenie vašich domov, záhra priemyslených pozemkov našimi certifikovanými betónovými plotmi. Betónové vodomerné šachty sú betónové výrobky, ktoré sa používajú ako komory pre vodomery. Vodomerná šachta slúži na ochranu vodovodnej prípojky.

Vodomerná šachta (VŠ) je revízna komora, ktorá sa používa pre umiestnenie vodomerných zostáv a iných armatúr inžinierskych sietí. Sortiment Bagin zahŕňa aj kvalitné betónové vodomerné šachty, ktoré umožnia bezproblémový prístup k vodomeru. Betónové vodomerné šachty sa používajú . Vodomerné šachty slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou.

Lkabeton certifikát vodomerná šachta Vážení zákazníci, na Slovensku výrobcovia a predajcovia betónových vodomerných šácht tvrdia(klamú), že majú . Vodomerné betónové šachty, šachtové poklopy, šachtové rebríky nájdete v stavebninách PRESPOR. Vodomerná šachta je dodávaná bez dna. Na objednávku Vám vyrobíme vodomernú šachtu aj s dnom.

Kanalizačné šachty, studne a vodomerné šachty. Betónové dielce kanalizačných šachiet majú umožňovať prístup a prívod vzduchu k systémom vtokových sietí a .