Vodné elektrárne

Bežná vodná elektráreň sa skladá z priehradnej hrádze alebo stavidla, ktoré zadržuje vodu a strojovne s turbínami a generátormi na výrobu elektrickej energie. V pamätiSumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je 6MW, čo je približne z celkového inštalovaného výkonu . Prírodné vedy › FyzikaV pamätiPodobné Hodnotenie: – ‎1hlasovVo vodných elektrárňach sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu.

Turbína aj generátor bývajú zvyčajne . Vodné elektrárne fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Vodný prúd prechádza rozvádzacími kanálmi turbíny. Zoznam vodných elektrární v Slovenskej republike.

Elektrina z vody je jedna z najčistejších a najšetrnejších. Technológia využívania vodnej energie je najrozvinutejšou z . Na praktických príkladoch sú opísané vodné elektrárne na Slovensku. Na záver sú vysvetlené priame a nepriame premeny slnečnej energie, ktoré tiež súvisia s . Vo všeobecnosti je možné povedať že účinnosť malých vodných elektrárni je do a pri veľkých zdrojoch môže byť účinnosť vyššia než. Malé vodné elektrárne, tak ako sa zvyčajne stavajú, majú viacero negatívnych vplyvov na životné prostredie, okrem iného sťažujú či úplne .