Vodna energia

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna, kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných . Vodná_elektráreňV pamätiPodobnéBežná vodná elektráreň sa skladá z priehradnej hrádze alebo stavidla, ktoré zadržuje vodu a strojovne s turbínami a generátormi na výrobu elektrickej energie.

Vodná energia je v Slovenskej republike najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie na výrobu elektriny. Využiteľný potenciál na výrobu elektrickej energie na . Pri vodnej energii sa pohyb vody využíva na pohon strojov alebo na výrobu elektriny. Je to obnoviteľný a ekologicky čistý zdroj energie.

Prvá zmienka o takýchto zariadeniach sa objavuje u starých Grékov asi 40rokov pred n. Gréci používali vodnú energiu hlavne na mletie obilia. Kinetickú energiu voda získa premenou polohovej (potenciálnej) energie v gravitačnom poli Zeme, t. Kolobeh vody v prírode ako priamy dôsledok slnečného žiarenia umožňuje nevyčerpateľne využívať energiu obsiahnutú . Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je 6MW, čo je približne z celkového inštalovaného výkonu . Výber vhodných lokalít a zásady pre dimenzovanie .