Vodná energia prezentácia

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna, kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných . V dôsledku aktivity Slnka sa odparuje z vodných plôch, vytvára oblaky pary a padá k Zemi vo forme dažďa alebo snehu.

Energia tohto vodného cyklu je veľmi . Na výrobu vodnej energie môže slúžiť aj príboj – príliv a odliv a vlny. Vodná elektráreň je výrobňa elektrickej energie. Najväčšia vodná elektráreň na svete Tri rokliny v Číne.

Voda tvorí až celkovej plochy Zeme a teda sa jedná o najbežnejšie sa vyskytujúcu látku na našej planéte. Kurz OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE časť VODNÁ ENERGIA Prof. Katedra hydrotechniky Stavebná fakulta STU . Elektrická energia sa získava premenou (niekedy aj viacnásobnou) zo . Typ školy: ZŠ Predmet: Domov a práca Ročník: šiesty. Vodná energia má tiež svoj pôvod v energii dopadajúcej na Zem zo Slnka.

Slnečná energia spôsobuje vyparovanie vody z oceánov, morí, . Jadrová energia – vznik a vývoj (5). Jadrová elektráreň – spôsob výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni (5). Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je 6MW, čo je približne z celkového inštalovaného výkonu . Využitie – Vodná energia sa využíva od staroveku. Už vtedy sa ľudia dopravovali na lodiach a pltiach. Neskôr voda poháňala rôzne mechanizmy ako napríklad . Zuzana Szocsová Využívanie obnoviteľných energetických zdrojov tvorí základ pri riešení podstaty energetického problému.

Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie – veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na výrobu všetkých foriem . Avšak doteraz sa geotermálna energia na Slovensku nevyužíva na výrobu elektrickej. Vodná elektráreň Gabčíkovo bola poslednou elektrárňou, ktorá v tomto roku v rámci siedmeho ročníka populárno-náučného podujatia privítala .