Vodná energia na slovensku

Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je 6MW, čo je približne z celkového inštalovaného výkonu . V pamätiPodobnéEnergiu vody a vodných tokov najskôr využívali len na plavbu,. Prvá vodná elektráreň na Slovensku bola postavená už v roku 18v Košiciach, osadená .

Preskočiť na Vodné stroje na Slovensku – Vodné kolesá sa na pohon rôznych zariadení používali už dávno, ale historické dokumenty o nich na . Prvú päťku najväčších elektrární na Slovensku dopĺňa PVE Liptovská Mara (19MW), ďalej vodné . Vodná energia, ako aj väčšina ďalších OZE vzniká v dôsledku slnečnej. Na Slovensku bolo v malých vodných elektrárňach v roku 20vyrobených 2GWh .

Pri vodnej energii sa pohyb vody využíva na pohon strojov alebo na výrobu elektriny. Je to obnoviteľný a ekologicky čistý zdroj energie. Vodná energia je prakticky jediným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý sa v širšej miere využíva aj u nás. V roku 19sa z vodnej energie na Slovensku . Vodná energia vzniká tokom vody a ako je to pri väčšine obnoviteľných zdrojov, aj tu ide. Slovensku je Vodné dielo Gabčíkovo.

STU – Slovenská technická univerzita. BEI – Ústav bezpećnostného a environmentálneho inżinierstva.