Close

Voda referát

Voda je najrozšírenejšia a pritom nenahraditeľná látka v prírode. Patrí k základným podmienkam života rastlín a živočíchov. Voda je chemická látka, ktorá sa nachádza všade okolo nás.

Pokrýva až zemského povrchu, čo predstavuje 30000kilometrov štvorcových. Voda (chemický vzorec H2O, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Voda je pokoj v hlbinách, voda je príboj, pohyb, voda je tok neustály, zmenená – len sa .

Voda je neoddeliteľná súčasť nášho života. Túto skutočnosť si takmer vôbec nikto neuvedomuje. Je to základné prostredie, v ktorom sa začal . Voda je chemická látka ktorá je nevyhnutná pre život: – človeka – rastlín – živočíchov. V slnečnej sústave sa voda nachádza jedine na planéte Zem.

A na Zemi je voda aj najrozšírenejšou chemickou . Voda Bez vody že sa nedá žiť je jasná vec, to každý z nás určite vie. Ale keď sa povie voda, tak sa nám ponúka otázka, čo to vlastne je tá voda? Voda sa nachádza v oceánoch, moriach, na póloch, vo vysokých pohoriach, v oblakoch,.

Zuzana Szocsová Chemický vzorec vody je H2O – je to zlúčenina. Voda je najdôležitejšia látka na Zemi. Bez vody by ľudstvo ani žiaden život na.

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný), novší. Pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím . Voda patrí k základným zložkám životného prostredia a je podmienkou existencie života na našej planéte. Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života na Zemi . Pitná voda je pre človeka nenahraditeľná.

Nedokážeme žiť bez kvalitnej, čistej a nezávadnej pitnej vody. Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Voda (H2O) je chemická sloučenina vodíku a kyslíku, kapalina bez barvy, chuti a zápachu. V přírodě se vyskytuje pevném, plynném i kapalném .