Close

Voda projekt zš

Fotogaléria Projekty Projekt VODA. Voda je najrozšírenejšia a pritom nenahraditeľná látka v prírode. Patrí k základným podmienkam života rastlín a živočíchov.

Projekt ŽIVÁ VODA je realizovaný v rámci výzvy Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha spolufinancovaného z Finančného mechanizmu . Voda sa nachádza v oceánoch, moriach, na póloch, vo vysokých pohoriach, v oblakoch, v pôde, v tele rastlín, . Partneri: VÚVH – nositeľ projektu, SAŽP, DAPHNE. Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu Voda je život.

Voda je systematicky OXIDAN, je to chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem respektive zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro . Projekt Živá voda realizovaný na ZŠ Bytča, Ul. ZŠ Ulica mieru 123 Bytča realizovala v časovom rozpätí jún 20až apríl 20v rámci . Jelše lepkavej a Vŕby prútikárskej v rámci projektu „Aby voda zostala v . Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom.

Názov projektu: Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí.