Voda prezentacia

Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi. Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život,. Výskyt vody; Skupenstvá vody; Kolobeh vody; Voda podľa pôvodu; Voda podľa .

Voda je základ života na našej planéte. Potrebujú ju ľudia, rastliny aj zvieratá. Najrozšírenejšia zlúčenina na Zemi (Modrá planéta); Život začal vo vode; Zem aj my sme takmer . Chémia Chémia okolo nás Látky nevyhnutné pre náš život Voda.

Vplyv chemikálii a iných látok; Znečistenie morí a vodných tokov; Zdroje znečistenia; Delenie vôd; Kyslé . Voda v rôznych podobách : téma prvého motivačného videa: Živá voda. Podoby vody, zisťovanie pokusom za spoluúčasti detí. Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. Pitná voda je sladká voda, nevyhnutná zložka ľudskej potravy. Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme.

Máte možnosť v rámci SDV vyhrať výrobník sódy SODA STREAM! Zuzana Szocsová Chemický vzorec vody je H2O – je to zlúčenina vodíka a kyslíka. Pri normálnej teplote a tlaku je to číra . Prezentácia z biochémie o vode, mineráloch a stopových prvkoch. Podiel vody v orgánoch ľudského tela: Krv , Tráviace šťavy , Plazma , Mozog . Voda má pre život a funkciu organizmu nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu.

Doplňujúca prezentácia o význame vody pre človeka.