Close

Veterné elektrárne referaty

Referát vhodný pre: Stredná odborná škola, Počet A4: 0. Veterná elektráreň s maximálnym výkonom 5kW má výšku okolo m. História Využívanie sily vetra siaha niekoľko tisíc rokov do minulosti.

Primer vrtule, ktorá má tri listy je m. Tento typ elektrárne pracuje pri rýchlosti vetra 3 . Vietor sa nachádza takmer všade okolo nás.

Tento zdroj energie je nám vždy po ruke vo veľkom množstve , no je príliš . Princíp fungovania veterných elektrární je založený na využívaní energie prúdenia vzduchu na výrobu elektrickej energie. Princíp fungovania: Vzdušné prúdenie naráža na lopatky rotora a tým ho roztácajú. Hriadel rotora je pomocou prevodov spojený s hriadelom . Vo veternej elektrárni sa kinetická energia vetra mení na mechanickú energiu otáčajúcich sa listov rotora a táto v generátore na elektrickú energiu, ide o využitie . Veterná energia je energia, ktorá má bohatý potenciál v celosvetovom meradle, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby.

Princíp fungovania: Vzdušné prúdenie naráža na lopatky rotora a tým ho roztáčajú. Hriadeľ rotora je pomocou prevodov spojený s hriadeľom . Veterné elektrárne rozdeľujeme podľa veľkosti inštalovaného výkonu na:.