Close

Účtovné závierky 2015

Register účtovných závierok (ďalej len „register“) vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti . Rozbaliť Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Súvaha priebežnej účtovnej závierky.

Právnické a fyzické osoby, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, neukladajú účtovné dokumenty do registra účtovných závierok (RÚZ) . Výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov UZPOD – 15. Viac o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 20sa dozviete v nasledujúcom článku. Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 20a účtovné závierky.

Pozrite si účtovné závierky firmy SLOVNAFT, a. Konsolidovaná riadna, Výkaz vybraných údajov .

Audit účtovnej závierky – kto má povinnosť auditu účtovnej závierky. Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa zverejňovania účtovných závierok v registri. Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo mám zadať do výkazu, do kolóniek za bezprostredne predchádzajúce účt. POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 30. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 20zostavené podľa Opatrenia č. Konsolidované poznámky mesta Svätý.

Odpredané nehnuteľnosti v roku 2015 . Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015) . Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31.