Typy panelových soustav

Konstrukční soustava je označení pro skupinu (typ) panelových. Konstrukční soustavy byly buď celostátní (domy stejného typu byly stavěny po celé ČSSR) . Zde naleznete základní typy panelových domů (konstrukčních soustav) v ČR a jejich vývoj. Konstrukční soustavy lze dělit do několika . CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PANELOVÝCH STAVEB – PŘÍLOHA . Podle nich rozlišujeme panelové konstrukční soustavy, např.

Vývoj typů konstrukčních soustav panelové bytové . Preskočiť na Typy panelových domů běžné v ČR – Seznam typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie v letech 19až 1990. Postupným vývojem docházelo ke vzniku panelových soustav různých typů. Panelové domy lze rozdělit do dvou hlavních konstrukčních skupin:.

Dále popi- suje typy používaných bytových jader. Každý z typů panelových soustav má svá specifika, ovšem z jednoho podstatného hlediska se výrazně neliší, a to nízkou kvalitou provedení a .