Turbodúchadlo

Turbodúchadlo môže byť (porov. aj článok turbokompresor):. Najcitlivejšou súčiastkou turbodúchadla sú ložiská a rotor, ktorý má na jednej strane turbínové a na druhej kompresorové koleso. Turbodúchadlo s kulčkovými ložiskami (BB – ball bearing) býva najčastejšie využité pre vysoko výkonné automobily.

Guličkové ložiská znižujú trenie a znesú . Turbodúchadlo je v podstate vzduchový kompresor poháňaný výfukovými plynmi. Výfukové plyny, ktoré vychádzajú z motora cez výfukové potrubie, . V dnešnom svete počujeme zo všetkých strán iba: “ponúkame vám náš model auta s jedinečným motorom s turbodúchadlom s nízkou .

Funkcie turbodúchadla Turbodúchaldo je vlastne dúchadlo poháňané výfukovými plynmi. Skladá sa z dvoch hlavných častí, z dúchadlovej a turbínovej. Ktoré bolo prvé auto s preplňovaným motorom a akú cestu si turbodúchadlá museli prejsť, kým si vydobili skratky . Objemová účinnosť a tým aj účinnosť spaľovacieho motora sa . Vám garantuje kvalitné turbodúchadlá za najnižšie ceny .