Tloušťka podlahy pro podlahové vytápění

Skladba podlahy pro podlahové topení vychází z této normy. Již při plánování položení podlahového vytápění je vhodné uvažovat o materiálech, tvořících . Chci požádat o radu ohledně skladby podlahového vytápění.

Roznášecí vrstva podlahy pro podlahové vytápění17. Minimální výška teplovodního podlahového topení25. Jak se připravit na podlahové vytápění?

Interiér › Vytápění, ohřev, TUVV pamätiPodobnéPreložiť túto stránku12.

Podlahové vytápění je vhodné v podstatě pro všechny typy staveb. Tloušťka této izolace se doporučuje až milimetru a používají se . Anhydritové podlahy se vyznačují minimální roztažností a dobrou vodivostí tepla, proto je vhodný zejména tam kde je použité . Podlahu oddělte od podkladu a stěn tepelnou izolací. Jako nášlapná vrstva poslouží dlažba i koberec.

Při použití vytápení se tloušťka podlahy . Pochopitelně v případě podlahového vytápění je třeba vzhledem k podstatnému zvýšení teplotního spádu tloušťky tepelných izolací přiměřeně . Tudíž při použití tohoto polystyrenu jako podkladu pro podlahové vytápění musíte počítat s tím, že časem se teplotně namáhaný polystyren EPS . Vysoká reálná pevnost v tahu za ohybu umožňuje zredukovat tloušťku anhydritové podlahy nad rozvody podlahového topení na min.