Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby

Informácie o nahlásení drobnej stavby. Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré nemôžu ovplyvniť životné prostredie. Súvisiaca téma : Altánok – Ohlásenie drobnej stavby – .

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § zákona č. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné. Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo); Doklad o vlastníctve; Jednoduchý situačný náčrt . Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo) Dokla ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.

Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú . Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti. Obsah podania: Ohlásenie drobnej stavby . Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú. Mestský úrad Tlačivá a formuláre. Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích. Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti na ohlásenie drobnej stavby.

Súbor na stiahnutie – vzor tlačiva potvrdenie o bezinfekčnosti OK. Vážení zákazníci, Stavba betónového oplotenia je drobná stavba, na ktorú sa podľa §ods.

Stavebný úrad tieto hľadiská posudzuje najmä pri ohlásení drobnej stavby. K ohláseniu drobnej stavby (vyplnené tlačivo ohlásenia drobnej stavby), ktoré . Tlačivá a formuláre (Odbor stavebného poriadku). KB); Ohlásenie drobnej stavby Ikona súboru pdf (1 KB) . Je potrebne, aby bolo tlacivo ohlasenie drobnej stavby podpisane osobou, ktora ma pravo dozivotneho uzivania parcely, na ktorej chceme . Ohlásenie drobnej stavby a prílohy uvedené na formulári . Ohlásenie drobnej stavby – vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky. Prehlásenie o vykonaní odborného dozoru nad drobnou stavbou. NÁVRH na vydanie povolenia na odstránenie stavby.

NÁVRH na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.