Close

Timoradza starosta

Orgánmi obce Timoradza sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Timoradza je zastupiteľský zbor obce zložený z piatich .

Obec Timoradza – Voľby do samosprávy – Výsledky volieb. Starosta Iveta Šebeňová Obecný úrad Timoradza Timoradza 9Timoradza. Starosta, Juraj Krajčík (nezávislý).

Timoradza je obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou. Vznik, 13(první písemná zmínka). Obecný úrad Timoradza – Výkon verejnej správy obce Timoradza, činnosť obecného úradu – poskytovanie informácií a služieb občanom.

Timoradza : Lokalizácia Timoradza : Krajina Slovensko, Región Trenčiansky kraj,. Dostupné informácie : Poštová adresa, Starosta, Geografická poloha, Počet . Odberateľ Obec Timoradza; Názov; Predmet finančná zábezpeka na byt č. Celé meno: Juraj Krajčík – starosta obce . Našťastie starosta Timoradze a zároveň predseda OZ Podhorie Jozef . Zoznam starostov zvolených v okrese Bánovce nad Bebravou. V obci Timoradza sa uplynulý týždeň konalo pracovné stretnutie starostov obcí združených v mikroregióne. Juraj Krajčík, starosta obce Timoradza . Timoradza, Motešice a zásobovanie pitnou vodou obce Čierna Lehota,. Obec Slatinka nad Bebravou, starosta obce, 9Slatinka nad Bebravou.

OV Timoradza, stanica zvozu žumpových vôd a mechanické. Krajčík, Obec Timoradza, Obecný úrad v Timoradzi, starosta obce, . Fotografia starostu nebola nahraná.