Close

Test farebneho videnia

Syst�m pre vy�etrenie a korekciu farbocitu, farebn�ho videnia. Neexistuje, žiaľ, žiadna liečba nedostatočnosti farebného vnímania alebo . Systém pre vyšetrenie a korekciu farbocitu, farebného videnia.

Nasledujúci test odhalí, či máte v poriadku vrodené farebné a. Výsledok: Ak máte v poriadku farebné videnie, na obrázku ste objavili číslo 5. Zriedkavý je výskyt farbosleposti na všetky farby, čiže čiernobiele videnie. Farebné okienka zoraďte za sebou podľa odtieňov farieb pomocou kliknutím a .

Ishihara testy pre poruchy farebného videnia poskytujú rýchle a presné posúdenie vrodenej farbosleposti, najzaužívanejšej formy. V ďalšej časti sa pokúsime kvalitatívne zhodnotiť on-line test voľne dostupný. Daltonizmus – porucha videnia zelenej a červenej farby.

Je to test farebného videnia a je taktiež vhodný na stanovenie závažnosti, rozsahu a . Porucha farebného videnia, pri ktorej je porušené vnímanie farebných tónov nazývame ako farbosleposť.