Close

Teplota na pracovisku vyhláška

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o. Ak operatívna teplota na vnútornom pracovisku alebo korigovaná teplota . Pri práci vykonávanej na vnútornom pracovisku sa záťaž teplom hodnotí podľa operatívnej teploty to alebo výslednej teploty guľového teplomeru tg v spojení .

Nie je to nízka vnútorná teplota na pracovisku? Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. Pri prekročení prípustnej teploty na vnútornom pracovisku a na iných (najmä vonkajších) .

Táto vyhláška ustanovuje a) triedy. Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť, aby teploty na pracovisku zodpovedali teplotám, ktoré uvádza vyhláška. Môže tak urobiť úpravou pracovného času, . Mikroklimatické podmienky na pracovisku (tepelno-vlhkostná mikroklíma) sú významným. Teplota vzduchu je určujúcou veličinou tepelnej pohody alebo tepelnej záťaže pracovníka.

Ak majú zamestnanci problém s teplotou na pracovisku, mali by sa obrátiť na odbory.