Close

Teplota fyzika

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste . Rovnaká voda môže byť pre niekoho teplá a pre iného studená.

Ale dokonca aj jednému človeku môže tá istá voda pripadať súčasne teplá i . Prírodné vedy – Fyzika a astronómia. Teplota vyjadruje, do akej miery je nejaké teleso teplé. Teplota sa vyjadruje v rozličných škálach.

V bežnej hovorovej reči sa často pojem TEPLOTA zamieňa s pojmom TEPLO a naopak. Co je to teplo a teplota: Teplo je pohyb molekul. Teplota je mírou, jak rychle se molekuly . Měřené těleso a teploměr uvedeme do vzájemného dotyku a po vytvoření rovnovážného stavu soustavy těleso-teploměr je teplota tělesa stejná jako teplota . Fyzikálnou jednotkou teploty je Celziov stupeň, ktorý označujeme °C.

Skúmanie premien skupenstva látok Teplota a čas Meranie teploty.