Close

Teplo a teplota fyzika

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo. Vzorec na výpočet tepla potrebného na zvýšenie teploty telesa za . Vo fyzike však teplo znamená niečo iné.

Od toho, o koľko sa zvýši teplota telesa – máme zohriať na teplotu varu vodu, ktorá má na začiatku . Co je to teplo a teplota: Teplo je pohyb molekul. Teplota je mírou, jak rychle se molekuly . Vzorec na výpočet tepla potrebného na zvýšenie teploty telesa za predpokladu,.

Teplom sa zaoberá časť fyzika nazývaná Termika, alebo tepelná fyzika. Uvařím si do hrnečku čaj – čaj postavím na stůl . Prírodovedné predmety Úroveň Prírodoveda XIII. Když je parné léto a svítí sluníčko, řekneme, že je venku velké teplo.

Fyzikálně správně bychom ale měli říci, že venku je vysoká teplota. Teplota je vlastnosť, ktorá číselne vyjadruje, čo je teplé a studené. Objekt s väčšou teplotou je “teplejší”.

Vo fyzike teplotu definujeme pomocou . Prírodné vedy – Fyzika a astronómia.

Vzorec na výpočet tepla potrebného na zvýšenie teploty telesa za predpokladu, že medzi teplotami . Teplota nám říká jaký je tepelný stav tělesa. Teplota je fyzikální veličina: – měříme ji . Slová teplo a teplota používame často na vyjadrenie našich pocitov. Uvediem to na príkladoch, ktoré všetci poznáme z bežného života. Hovoríme : – Horúca polievka má vysokú teplotu. Domáce bádania: Pusť rúru na najnižšiu teplotu (minimálne C °, maximálne C °).

Daj do nej kovovú naberačku a drevenú varešku . Fyzikálne zákony zvykneme považovať za hlboké pravdy o. Druhý zákon sa týka entropie, prvý energie a nultý teploty. Charakterizuj pojem teplota a ako súvisí s teplom? Vysvetli pojmy výmena tepla, zmena teploty.

Vyjadřuje, jak se změní vnitřní energie, tj. Dôležitým pozorovaním je to, že teploty telies vo vzájomnom kontakte sa vyrovnávajú, nižšia teplota sa zvyšuje, vyššia sa . Joule (18– 1889) sa pokúsil určiť mernú tepelnú. Vypočítajte za aký čas sa ohreje ponorným varičom voda z 15oC na teplotu varu vody, .