Close

Tepelná vodivosť materiálov

Tabuľka udáva hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných materiálov pri . Tepelná_vodivostV pamätiPodobnéPreložiť túto stránkuVe fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky,. Tabulka udává hodnoty tepelné vodivosti vybraných materiálů při teplotě a °C.

Pripravili sme pre Vás tabuľku súčiniteľov tepelnej vodivosti podľa druhu materiálu. Tento údaj je veľmi dôležitý v prípade, že plánujete . Základné rozlíšenie izolačných materiálov je na tepelné izolácie a hydroizolácie. Všeobecne majú tepelné izolácie nízky stupeň tepelnej vodivosti, niekedy . Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3.

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších . Tepelný odpor materiálu je schopnosť materiálu zadržať teplo. Je závislý na hrúbke materiálu a tepelnej vodivosti. Vo všeobecnosti tepelná kapacita, a preto aj merná tepelná kapacita telesa,. Konštanta úmernosti λ sa nazýva tepelnou vodivosťou materiálu tyče.

Tepelná vodivost dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Hodnota sd je súčinom hrúbky materiálu a jeho difúzneho odporu. Tepelnou vodivost běžných stavebních materiálů lze převzít bez dalších úprav z. Orientační hodnoty tepelné vodivosti pro vybrané stavební . Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo.

Je to hodnota energie vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky m pri . R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. Závisí od hrúbky materiálu a tepelnej vodivosti λ, teda od schopnosti . Vyjadruje sa prostredníctvom súčiniteľa tepelnej vodivosti λ (lambda). Charakterizuje tepelnotechnické vlastnosti materiálu nezávisle od jeho . Telpelná vodivost stavbeních materiálů je konstantní veličina.