Tepelna kapacita kalorimetra

Od hmotnosti telesa; Od mernej tepelnej kapacity telesa; Od rozdielu. Konštanta úmernosti c – merná tepelná kapacita, je definovaná. Kalorimeter je tepelne izolovaná nádoba s miešačkou a teplomerom.

Téma: Určenie mernej tepelnej kapacity pevnej látky použitím zmiešavacieho kalorimetra. Určite mernú tepelnú kapacitu daného kovu. Určte mernú tepelnú kapacitu železného valčeka.

Tepelná kapacita látky prepočítaná na jednotkovú hmotnosť (1kg) je. Kalorimeter o tepelnej kapacite K zčasti naplníme vodou o hmotnostej tepelnej kapacite . V kalorimetru je 4g vody o teplotě 2K. Když do něj přilijeme ještě 9g vody o teplotě 3K, zjistíme, že teplota po ustálení v . URČENIE HMOTNOSTNEJ TEPELNEJ KAPACITY PEVNEJ LÁTKY ZMIEŠAVACÍM KALORIMETROM. Teoretický úvod: Keď medzi teplejším telesom a . Mernú tepelnú kapacitu látok experimentálne určujeme pomocou zmiešavacieho kalorimetra.

Je to tepelne izolovaná nádoba s miešačkou a teplomerom.