Synchrónny motor

Synchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja, pri ktorom sa. Synchrónny_motorV pamätiPodobnéSynchrónny motor je elektrický synchrónny stroj, pri ktorom je konštantne magnetizovaný rotor synchrónne poháňaný pohybujúcim sa magnetickým otáčavým . Synchrónny kompenzátor je vlastne synchrónny motor pracujúci naprázdno, dodávajúci len jalový výkon, čim výrazne odbremení alternátory v .

Menia elektrickú energiu na mechanickú energiu pri stálych synchrónnych otáčkach. Synchrónne motory majú väčšiu prevádzkovú účinnosť ako asynchrónne . Pokiaľ je motor aspoň minimálne zaťažený, nikdy nedosiahne otáčky danými frekvenciou napájecieho napätia – nikdy s nimi nebude synchrónny – z toho názov . Klasické indukčné motory sú bežne spájané s prevodovkou a ak si aplikácia vyžaduje nízke otáčky a vysoký krútiaci moment.

V pamätiReluktančný synchrónny motor. Konštrukčné riešenia rotorov RSM a ich vlastnosti. Takmer všetky dôležité parametre, určujúce vlastnosti RSM, závisia od . Sériový motor – Derivačný motor (paralelný) – Sériovo-paralelný motor. Podobne ako jedna fáza trojfázového motora po pripojení na sieť motor nerozbehne, nestane sa tak ani po pripojení jednofázového asynchrónneho motora na .