Synchronne a asynchronne motory

Menia elektrickú energiu na mechanickú energiu pri stálych synchrónnych otáčkach. Synchrónnosť otáčok znamená, že pracujú bez . Z toho vyplýva, že existencia sklzu je pre asynchrónne motory veľmi dôležitá.

Je to vlastne nevyhnutná podmienka vzniku mechanickej energie, čiže podmienka, . Asynchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja na striedavý prúd bez. Preto asynchrónny motor nedosahuje synchrónne otáčky, teda pracuje v . Synchrónny_strojV pamätiPodobnéSynchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja, pri ktorom sa magentické polia vinutí statora aj rotora otáčajú rovnakou otáčavou rýchlosťou, t.

Synchrónne motory patria spolu so synchrónnymi generátormi (alternátormi) medzi synchrónne stroje. Vinutie kotvy má zanedbateľne malý elektrický odpor a motor s týmto typom rotora sa. Synchrónne motory majú celý rad nevýhod – je potrebné ich roztočiť na . Trojfázový asynchrónny motor nakrátko.

Asynchrónne stroje pracujú tak, že ich rotor má iné otáčky ako otáčavé magnetické . Asynchrónne (indukčné) motory patria medzi najpoužívanejšie točivé elektrické stroje. Na vrchol rebríčka ich vyniesli zaujímavé vlastnosti:. Synchrónne elektrické stroje patria medzi elektrické točivé stroje. Rozdeľujeme ich na synchrónne generátory-alternátory, synchrónne motory a synchrónne .

Synchronné motory sa vyrábajú na preťažiteľnosť aspoň – čím väčšia je .