Close

Svetlotechnický výpočet

Vypracujeme svetlotechnický posudok rýchlo. Obsah projektu : Sprievodná správa Súhrnná technická správa Výpočet a . K čomu vlastne slúžia výpočty denného osvetlenia a oslnenia?

Denné osvetlenie je dôležité z hľadiska príjemného a hlavne zdravého . Svetlo, svetelnotechnický, svetlotechnický, výpočet, posudok, svetlotechnika, štúdia, Trnava, Bratislava, Piešťany, Nitra. Ponukame svetlotechnické štúdie a posudky. Svetlotechnický posudok – právo na denné svetlo.

Ak potrebujete vypracovať svetlo-technický posudok neváhajte ma. Svetlotechnický posudok za účelom posúdenia vplyvu plánovanej. Poloha kontrolných bodov pre výpočet preslnenia bytov.

Svetlotechnický posudok je elaborát, ktorý sa zaoberá svetlotechnickým hodnotením objektov v zmysle príslušných predpisov a noriem.