Close

Stožiar osudop06

Stožiare, ktoré sú vybavené dverným otvorom – dvierkami pre elektrickú rozvodnicu majú krytie. Stožiare ulično – dialničné s prírubou D 89. Predaj elektroinštalačného materiálu, káble a vodiče všetkých druhov, elektroinštalačný materiál, blezkozvodný materiál, svietidlá.

Osvetľovací stožiar ELV OSUD-OP-s výložníkom, KUS, 2. Stožiarová rozvodnica EKM 20- Tycoelectronics, KUS, 2. Osvetľovací stožiar – oceľový do dľžky m ks. Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty.

TožIAR ostTLENIA PRIEcHoDu PRE cHoDcov. SO-OSVETLENIE – Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ. OSUD-OP-6m, výložník VUD 40-1-OP 4m na osv.

Typ, Hm, Dmm, D1mm, Smm, Príruba, TkN, Gkg.

Stožiare ulično – dialničné OSUD 89. Hliníkový výložník na betónový stožiar dĺžky 5m ks. Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ OSUD-.

OP-6m, výložník VUD 40-1-OP 4m na osv. Osvetlovací stožiar – oceľový do dĺžky m. Druh nadzemných podpier (A,B) : oceľový stožiar typ OSUD-OP-0 výška 6m s. Inštalovaný výkon všetkých navrhovaných svietidiel : Pi = x + 0= 0 . SO-OSVETLENIE – Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ OSUD-OP-6m, výložník VUD 40-1-OP 4m na osv. Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá.

Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar.