Close

Stn en 623053

Slovenský názov: Ochrana pred bleskom. Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života. Ochrana stavieb a ohrozenie života.

Ne- spĺňa teda nové technické štandardy definované v STN EN 62305-3. Metóda valivej gule – túto najpresnejšiu metódu . Nové normy: Ochrana pred zásahom bleskoSTN EN 62305-– Časť 1: Všeobecné princípy. STN EN 62305-– Časť 2: Manažérstvo rizika. STN EN 305-Elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri objektov. Podľa STN EN 62305-sa ochranný uhol stanovuje pre každý objekt osobitne . STN EN 62305-3: 20(1390), Ochrana pred bleskom Časť Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.

Táto norma je slovenskou verziou európskej . Nová norma s rovnakým označením má názov Ochrana pred bleskom – Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.