Close

Stn 730540

STN 0540-Tepelná ochrana budov. Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Slovenský názov: Tepelná ochrana budov.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Slovenský názov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Názvoslovie, požiadavky a kritériá.

Základné požiadavky normy STN 0540-2: 20Tepelná ochrana budov. Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov s určeným stavom . STN 0540-3: 20Tepelná ochrana. Vlastnosti prostredí a stavebných . Revidovaná tepelnotechnická norma STN 0540-2: 20platná od 1. Nová norma (STN 730540-2:2013) sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu, projektové a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti . Tepelnotechnická norma STN 0540-2:201 podľa ktorej od 1. Norma STN 0540-2:201 ktorá bola vydaná ešte v roku 201 udáva tepelnotechnické požiadavky na výstavbu budov, ktoré sú rozdelené .