Close

Stn 73 0540 zmeny

Norma sa vzťahuje na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu . Základné požiadavky normy STN 0540-2: 20Tepelná ochrana budov. Analogická zmena nastáva i v ďalších požiadavkách, z ktorých .

Energetická certifikácia budov: zmeny, ktoré by nás mali zmeniť. Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov rešpektujeme STN 0540 . Nariadenie vlády: Zmeny: Nahradzujúce normy: Nahradené normy: Poznámka . S novým rokom k nám zavítala nová STN 0540:20Tepelná ochrana budov platná od 1.

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti – STN 0540-2:2012. Tepelnotechnická norma STN 0540-2:201 podľa. STN 0540-3: 20Tepelná ochrana.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Vlastnosti prostredí a stavebných . N pre obytné budovy podľa STN 05Zmena 5 .