Stn 33 20001

Slovenský názov: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Základné princípy, stanovenie všeobecných . Slovenský názov: Elektrické inštalácie budov.

Rozsah platnosti, účel a základné princípy. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

Vestník harmonizácie: Nariadenie vlády: Zmeny: Nahradzujúce normy: STN 2000-1:2009-04. Nahradené normy: STN 2010:1987-0 STN 1010:1965- . Výber a stavba elektrických zariadení. STN 2000-7-7a STN 2000-zaviedli nové požiadavky na nové a . Na Slovensku sa zo súboru STN 20Elektrické inštalácie budov v súčasnosti reviduje STN 2000-a pripravuje sa nový oddiel STN 33 . Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície“, Nahrádza STN EN .