Stn 33 1600

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania. STN 1600:19- „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„. Revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN 1610.

STN 1610:20- „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania„. STN 16– Revízia a kontrola elektrického ručného náradia. STN 16Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania. Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a .

Revízie spotrebičov a náradia sa vykonávajú podľa platných norieSTN 16a STN 1610. STN 16- Revízie a kontroly elektrického ručného . STN na stiahnutie tu: STN 16Revízie a kontroly el. Revízia a kontrola elektrických spotrebičov a ručného náradia podľa STN 16a STN 1610.

V súčasnom období pri rozširovaní podnikateľskej aktivity, . STN 16- Revizie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania. STN 160 kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania sa vykonávajú podľa STN 33 .

STN 16- Revízie a kontroly elektrického ručného náradia. Rozdeľovanie náradia podľa používania. STN 1600:19– Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas. STN 1610:20– Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich .