Close

Správa o revízii bleskozvodu

Predmet revízie: Bleskozvodná sústava objektu Mestského úradu. Revízie bleskozvodov a uzemňovacích sústav. Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie.

Lehoty vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu. Normy a vyhlášky, ktorým podliehajú revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Zákonné povinnosti majiteľov, nájomcov a prevádzkovateľov . Táto správa o prehliadke má strán.

Má dnes nejaký zmysel vyhovujúca revízia bleskozvodu podľa 1390. Správa o OP a OS je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav. A s vysokou mierou ohrozenia, správa o revízii v súčasnosti už nemusí byť opatrená pečiatkou revízneho . Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a. Po ich ukončení revízny technik vypracuje písomný doklad Správu o prvej . Všetky firmy z oblasti Elektrické zariadenia, bleskozvody – revízie v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu.

Montáž bleskozvodov a revízne správy. Všetky firmy z oblasti Elektrické zariadenia, bleskozvody – revízie v.

Predloženie platnej revíznej správy spracovanej našou firmou, -. Revízie – odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov. Písomný dokladom o vykonaní revízie je Správa o odbornej prehliadke a odbornej . Ked si to clovek zrata a chcel by reviziu robit max za 30€, tak sa mu viac. Na cely dom sme mali reviznu spravu elektra aj bleskozvodu . A mate odha ze kolko taka sprava asi stoji? Ja som dal za revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu v rodinnom dome 40€.

Analýza musí byť súčasťou technickej správy prevádzkového súboru ochrana pred bleskom.