Sociálna politika zamestnávateľa

Kľúčové slová: sociálna politika zamestnávateľa, zákonník práce, zamestnávateľ, zamestnanci . Podniková sociálna politika ako politika zamestnávateľov patrí do pracovného práva. Podniková sociálna politika predstavuje významnú oblasť pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami.

V nadväznosti na vydanie tretieho pokračovania úspešnej sérii publikácii od JUDr. Téma: Podniková sociálna politika zamestnávateľa voči svojim zamestnancom. Kľúčové slová: Zamestnanec, zamestnávateľ, odborná kvalifikácia. Pracovné podmienky a životné podmienky .

Zákonník práce SIEDMA ČASŤ SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA § 1Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov (1) Na zlepšovanie. Sociálna politika zamestnávateľa je upravená v siedmej časti Zákonníka práce. Podniková sociálna politika znamená predovšetkým motiváciu ľudského činiteľa a je jedným z faktorov, ktoré formujú osobnosť zamestnanca. Je potrebné si uvedomiť že sociálna politika štátu predurčuje sociálnu politiku podniku. Podniková sociálna politika je témou, ktorá je v súčasnosti často skloňovaná, no na jej.

Spokojnosť zamestnancov môžu zamestnávatelia zvyšovať najmä. Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom . Sociálna politika zahŕňa starostlivosť zamestnávateľa o pracovné a životné podmienky zamestnancov, najmä starostlivosť o . Povinná, zmluvná a dobrovoľná sociálna politika zamestnávateľa.

Dobrá sociálna politika zamestnávateľa je relevantným predpokladom zvyšovania efektívnosti práce zdravotníckych pracovníkov. Titmuss v roku 19vo svojom diele Úvod do sociálnej politiky rozdelil. Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ – právnická osoba so . Najčastejším predmetom novelizácií siedmej časti Zákonníka práce bola úprava materskej a v súčasnosti už aj rodičovskej dovolenky.