Close

Sklon svahu poměr

Sklon svahu se vyjadřuje poměrem výšky svahu k jeho půdorysné délce. Přibližné sklony svahů výkopů do hloubky m jsou stanoveny požadavky uvedenými . Ve stavebnictví ať už přímo při projekci nebo jen při laických úkonech potřebujeme často převést jednotky sklonu do jiných. Někdy se uvádí přímo úhel sevřený plochou svahu s vodorovnou . Zářez: hloubený výkop, který není šachtou a jehož šířka m, poměr délky k. Sklon svahu výkopu pro danou hloubku a zeminu je vhodné konzultovat s .

Dáme do poměru výškový rozdíl a rozdíl vodorovné délky, . Sklon svahu sa vyjadruje pomerom výšky svahu k jeho pôdorysnej dĺžke. Niekedy sa uvádza priamo uhol zovretý plochou svahu s vodorovnou . The power of accurate observation is . Dodržovat bezpečnou vzdálenost od okrajů svahů a výkopů. Pro jednoduchost se vychází z kolmého navýšení stoupání (svahu) ve.

A protože tangenta úhlu stoupání “α” je poměr délek protilehlé . Při přípravě trasy je vhodné si v náročnějších místech spočítat sklon terénu. Vyjadřujeme jej jako vzájemný poměr vertikální a horizontální.

Převodní tabulka sklonůSklonve stupních(°)Sklonv procentech( )Sklon1:x 51:114911:571051:32021:286051:29031:19 . Dĺžka svahu (L) vyjadruje pomer straty pôdy z plochy určitej dĺžky ku strate pôdy z plochy so štandardnou dĺžkou 213m. Sklon svahu (S) vyjadruje pomer straty . Poměr výšky k půdorysné délce svahu prachovitá hlína 1: . TV, charakteristický poměr; expozice (sklon svahu vůči světovým stranám) lesn. Sklon svahu výkopu závisí od fyzikálno-mechanických vlastnostiach hornín, najmä od . Pokud při stejné hmotnosti materiálu sklon svahu vzroste z α na α’, vzroste i velikost. Poměr sil, které způsobují pohyb materiálu dolů po svahu a sil, které brání . Charakter reliéfu poskytuje výchozí informace o geologických poměrech a je jednou.

O využití svahů rozhoduje především sklon (tab.) a stabilitní poměry.