Close

Sila kyselín a zásad

Na základe hodnoty disociačnej konštanty zásady alebo kyseliny určujeme ich silu. Teda čím je hodnota disociačnej konštanty kyselín väčšia, . HNO-H+ +NaOH- Na+ + OH-, sila kyselín a zásad – závisí od koncentrácie vodíkových alebo hydroxidových iónov v roztoku, ktorá je určená stupňom ionizácie.

Kyselina je tím silnější, čím snadněji odštěpí H+, zásada je tím silnější, čím snadněji H+ váže. Disociačná konštanta kyselín a zásad – sila kyselín a zásad vyjadrená. Silné, slabé kyseliny a zásady – silná kyselina – kyselina, ktorá je . Kyselinami a zásadami nemusia byť len elektroneutrálne molekuly, ale. Mierou sily kyselín a zásad je ich . Brönstedove kyseliny a zásady – za kyselinu považuje látku, ktorá je schopná. Definice kyselin; Disociační konstanta; Rozdělení kyselin podle síly; Tabulka hodnot pKA.

Moderní teorie kyselin a zásad je založena na poznatku, že při všech . Hodnoty disociačních konstant kyselin a zásad lze najít v tabulkách a slouží pro klasifikaci síly kyselin a zásad. Protože u slabých kyselin a zásad vychází .