Close

Savo zloženie

Savo Original dezinfekčný prostriedok l. Savo Original dezinfekčný prostriedok l. Savo Original má bezpečnostný uzáver.

Kvapalný prípravok- zriedený roztok chlornanu sodného stabilizovaného v . Zmes obsahuje nasledovné látky klasifikované ako nebezpečné: Názov látky. Popis tohto výsledku nie je k dispozícii. Príčinou nedostupnosti popisu je súbor robots.

Použije sa roztok z l Savo Original a l vody. Silné znečistenie je potrebné najskôr mechanicky odstrániť. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do . Tichom oceáne, pozri Savo (ostrov); sopka na tomto ostrove, pozri Savo (sopka); čistiaci prostriedok, pozri Savo (čistiaci prostriedok); historický a . Vhodné i pro dezinfekci vody v bazénech.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii : Nie sú známe.