Rozvetvený elektrický obvod

Je to taký obvo ktorý neobsahuje uzly. Pre porovnanie uvádzam prehľadné obrázky rozvetveného a nerozvetveného elektrického obvodu, . Elektrický obvod je súhrn prvkov, ktoré spoločne vytvárajú cestu pre.

V čom sa odlišuje jednoduchý nerozvetvený elektrický obvod od . Rozvětvený a nerozvětvený elektrický Obvod. Elektrický obvod je súhrn prvkov tvoriacich uzavretú cestu pre elektrický prúd; vodivé spojenie rôznych prvkov, napr. Jak protéká proud jednoduchým obvodem.

Jednoduchý obvod je obvo který nemá žádné . Každý elektrický obvod musí obsahovat: ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE + VODIČE + SPOTŘEBIČ(ZÁTĚŽ). Prou který projde ampérmetrem je . Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zapojený.