Revízny technik komínov

Obsahom viazanej živnosti je odborné preskúšavanie komínov. Odborne preskúšavať komíny môže len revízny technik komínov. Kontrolovať a čistiť komíny môže len kominár alebo revízny technik komínov.

Obsah kontroly a čistenia komínov upravuje . Poskytujeme služby v oblasti komínových systémov po celom Slovensku! Kontrolovaťa čstiťkomíny môž len kominár alebo revízny technik komínov. Odbornou spôsobilosťu revíznych technikov komínov je najmä znalosť.

Revízia je odborné preskúšanie komína vyplývajúce zo zákona. Obsah kontroly a čistenia komínov upravuje osobitný predpis. Kontrola, čistenie prieduchov komínov pre tuhé a kvapalné palivá:.

Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína (Revízna správa ku kolaudácii ) . Revízny technik komínov vykonáva skúšky plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu. Posudzuje vhodnosť výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, . Ján Lesay pôsobí ako certifikovaný revízny technik komínov v lokalitách Trnava, Piešťany, Hlohovec a okolie. Na druhej strane, ako potvrdzujú kominári, len kominár alebo revízny technik komínov vám o čistení a kontrole, keď ich urobí, môže vystaviť .