Revízie spotrebičov cena

Revízna správa, revízia – OPOS, revízia, revizia, revízie, revizie, revízna správa,. Cena revízie bleskozvodu na rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2. Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena, 8.

Revízie robíme v rovnakých cenách, po celom Slovensku. Vyberte si typ objektu a zistite základné ceny revízií. Ako často treba vykonávať revíziu elektrických spotrebičov? Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov .

Cenu za výkon našich služieb sa snažíme vždy doladiť podľa prostredia, zložitosti objektu . Uvedené ceny sú orientačné, presnú kalkuláciu možno stanoviť až po zoznámení sa s revidovaným. Zjednodušený cenník Revízie elektrickej inštalácie ktorý zahrňa : Revízia elektrickej inštalácie; Revízia bleskozvodu; Revízia elektrických spotrebičov a náradia . Cenová kalkulácia revízia elektro je zložená:. Cena jednotlivých výkonov elektrickej revízie môže byť rôzna. Revízie a kontroly elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle STN 16podľa .