Close

Reverzácia motora

Spúšťanie a reverzácia asynchrónneho motora pomocou stýkačovej automatiky. Předpoklad je, že nové motory mají trvalý běhový kondenzátor v pomocném vinutí bez odstředivého spínače, je to levnější řešení. V pamätiOpis riešenia úlohy : Zmena smeru otáčania (reverzácia) patrí medzi veľmi časté spôsoby ovládania indukčného motora s kotvou nakrátko.

Spôsoby spúšťania trojfázových asynchrónnych motorov. Reverzácia trojfázového asynchrónneho motora. Dajú sa výborné reverzovať (reverzácia motora – opačný chod). Najpoužívanejší motor spomedzi elektromotorov (viac ako ).

Opis trojfázového indukčného motora s kotvou nakrátko. S rastúcim zaťažením sa otáčky indukčného motora zmenšujú. V bežnom rotačnom motore je rotor umiestnený tak, aby magnetické pole.

Počet pólov rotora ovplyvňuje plynulosť chodu motora, a silu potrebnú na jeho . AC– asynchrónne motory s krúžkovým rotorom; AC– motory s kotvou nakrátko, . Pri stojacom motore rotujúce magnetické pole statora budí (indukuje).