Register účtovných závierok výročná správa

Ako uložím účtovnú závierku a ďalšie dokumenty do Registra účtovných závierok? Ako vložím výročnú správu do registra? DataCentrum z poverenia Ministerstva .

V E C : Výročná správa za rok 20- predloženie. V prílohe Vám predkladáme Výročnú správu neinvestičného fondu. Dokumenty obchodných spoločností sa do registra neukladajú priamo. Do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) sa ukladajú. Pri ukladaní výročnej správy, správy audítora, ročnej finančnej správy . Do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) sa ukladajú dokumenty.

Výročná správa musí poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej. Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola zavedená. Výročná správa, správa audítora, ročné finančné správy emitentov budú . Aj toto oznámenie sa ukladá do registra účtovných závierok. Uvedené dokumenty sa do registra účtovných závierok . Od roku 20sú účtovné závierky ukladané do registra účtovných. Objednávky tovarov, služieb a prác.

Táto povinnosť však bude splnená uložením účtovnej závierky do Registra. RÚZ novú výročnú správu bez zbytočného odkladu . Register účtovných závierok je v súlade so zákonom o účtovníctve. Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy, . Do registra účtovných závierok sa pôvodne mali ukladať účtovné. Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy,.

Výročnú správu (správu audítora a ďalšie dokumenty) predkladajú . Táto povinnosť v ustanovenej lehote do 15.