Register účtovných závierok česká republika

Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému. Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Register účtovných závierok (ďalej len „register“) vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty neprijíma.

Do verejného registra sa zapisujú zákonom stanovené údaje o právnických osobách. V Českej republike (ČR) existuje on-line mnoho registrov, ktoré môžu. Register platiteľov DPH v ČR a Register platcov spotrebných daní.

Dnes si predstavíme Register účtovných závierok. Možno povedať, že obdoba centrálneho registra účtovných závierok, resp. Dokumenty budú do registra zakladané v elektronickej alebo listinnej podobe .