Recyklácia

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov). Portál o udržateľnom podnikaní, Recyklácia je opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré boli už na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad. Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití .

Papier sa recykluje veľmi dobre, ale v nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní . V roku 19John Tierney napísal v New York Times text, v ktorom argumentoval, že recyklácia je v podobe, v akej existuje v Spojených štátoch . Recyklácia je dôležitá pre životné prostredie z viacerých hľadísk a prináša niekoľko výrazných ekologických a ekonomických výhod. Znovu používanie má vyššiu prioritu ako recyklácia, pretože spotrebuje spravidla menej energie, zdrojov, menej sa znečistí životné prostredie.

Dopomôcť by tomu mala aj nová legislatíva, na základe ktorej sa zvýši opätovné použitie a recyklácia komunálnych odpadov ako papier, kov, . Recyklácia napĺňa myšlienky trvalo udržateľného rozvoja nielen z pohľadu ekologického, ale tiež ekonomického.

Význam slova „recyklovať“ – „opätovné využitie surovín z odpadu, napr. Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a. Je to proces v rámci, ktorého vyrobíme zo starého, zničeného materiálu nový. Opätovné využitie odpadu – RECYKLÁCIA – šetrí prírodné zdroje . Zväčšujúce sa globálne environmentálne problémy v súčasnosti nás nútia zamyslieť sa nad ich dôsledkami a súčasne nás nútia hľadať . Recyklácia plastov, výroba plastového regranulátu, kompaundácia plastov, výrobky z plastov, vrecia, kompostéry, potrubné systémy, magnetické. Elektrorecycling – recyklovanie elektroodpadu.

Materiál nešrotujeme ale zhodnocujeme. Recyklovanie, Recyklácia, Elektroodpad. DIY nápady a návody ako recyklovať a upcyklovať, recyklácia a upcyklácia inšpirácie na recykláciu, opätovné, znovuvyužitie, premeny, veci, postupy, odpad.