Projekt voda pre 2 ročník

Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre 2. Voda sa nachádza v oceánoch, moriach, na póloch, vo vysokých pohoriach, v oblakoch, v pôde, v tele rastlín, živočíchov,. V ktorých skupenstvách sa voda vyskytuje v prírode?

Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach, ktorý je súčasťou školského projektu Premeny tradičnej školy na modernú. Pracovný list k projektu: Moja rastlina. Prírodoveda ktorá je pokračovaním metodickej.

Mokrý domček (voda, voda a jej znečistenie, zdravá voda) ─ Žiaci poznávajú ďalšiu časť neživej.

Vietor je pohyb vzduchu -vzduch je hmota; Stavba, remeselníci, stavebný materiál, stavebné stroje, stavebné . Projekt zdravá voda, rozhovor, práca na projekte, samostatná práca, Prezentovanie projektu o vode pred spolužiakmi. Autor: Renáta Kollárová Typ dokumentu: Žiacka práca. V minulom ročníku projektu sa stal súčasťou Metodickej pomôcky pre učiteľov.

Daj si vodu z vodovodu“ je pripravený hlavne pre deti v materských školách z dôvodu výchovy a budovania . Plyny, kvapaliny a pevné látky; Voda . Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním. Vyfarbi správne odpovede: Na planéte Zem je vody: Preto má Zem aj prívlastok: 3. Občanské sdružení Kedjom-Keku pořádá 2. Voda pro Kamerun, kterého se zúčastní i Trutnovská Kafírna. Heslo projektu zní: litr za dvacku, . Prírodovedné predmety Úroveň Biológia XXI.

Tok energie a látok, výmena informácií.