Prirodne zdroje uhlovodikov

Uhľovodíky sú významné organické látky a suroviny, ktoré sa používajú ako palivá. Spracovanie ropy, zemného plynu a uhlia Uhľovodíky sa využívajú ako : a) chemické suroviny b) palivá Zdroje uhľovodíkov: ropa, zemný plyn a uhlie. Po chemickej stránke je zmesou uhľovodíkov.

Z ložísk sa dopravuje na chemické spracovanie do rafinérii. Spracúva sa frakčnou destiláciou, krakovaním a . Zdroje uhľovodíkov sú uhlie, ropa a zemný plyn. Dlhý čas bolo uhlie najvýznamnejším zdrojom energie.

Vyskytuje sa spoločne so zemným plynom a vodou. Kedysi existovali lokality, kde ropa prirodzene vyvierala na zemský povrch. Referáty, ťaháky, maturita, učebné poznámky. Definuje, rozdeľuje a charakterizuje prírodné zdroje uhľovodíkov – uhlie, ropu a zemný plyn.

Pomocou ilustračných obrázkov popisuje vznik jednotlivých druhov . Ropa zaujímavosti v ktorých troch surovinách sa nachádzajú uhľovodíky? Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Uhlovodíky na českej pédii.